Nakon formalnog potpisivanja Ugovora o donaciji, HELP nam je isporučio kompletnu opremu za kompostiranje biomase i time ispunio sve ranije dogovorene obaveze. Oprema će funkcionisati kao deo buduće „Prve socijalno odgovorne kooperative“ odakle će primarno prerađivati bio-razgradivi otpad,  dok će jedan deo poslužiti za edukaciju zainteresovanih za kompostiranje biomase.

Radujemo se novim rezultatima i još čvršćem partnerstvu sa ovom renomiranom organizacijom.