Udruženje za lokalni razvoj Kamenica je neprofitna i nestranačka organizacija formirana 2008. godine. Te godine se 13 entuzijasta  različitog životnog doba i profesija  (studenata, ekonomista, pravnika, arhitekata, turizmologa, penzionera…), okupilo sa zajedničkim ciljem da pokrene izuzetno pasivno i siromašno područje Jugoistočne Srbije.

Ponosni smo na različitost naših članova, čuvamo je i pospešujemo jer smatramo da ne treba sputavati želje i spremnost ljudi da doprinose u sferama sopstvenog interesovanja i stručnosti.  Ovo je na početku bilo  od “životnog značaja “ za  naše udruženje jer je naša sredina mala sa nerazvijenim civilnim društvom.

Raznolikost našeg članstva nam je zauzvrat omogućila  realizaciju:

– projekata i akcija od opšteg razvojnog značaja, koji svojim edukativnim, ekološkim i infrastrukturnim rezultatima doprinose stvaranju povoljnijeg razvojnog okruženja;

– projekata podrške usmerene ka zapošljavanju teško zapošljivih kategorija radno sposobnog stanovništva;

– projekata  namenjenih deci i mladima;

– projekata namenjenih razvoju vaninstitucionalnih sistema socijalne podrške i akcijama hitne humanitarne pomoći, kojima brinemo o ugroženima i borimo se da naša zajednica sačuva humanost.

Tokom različitih projekata pomogli smo i razvoju civilnog društva, specijalizovanog  za različite teme (OSI, romska pitanja, ekologiju, kulturu, udruženja starijih sugrađana…).  Zahvaljujući našoj podršci, u sredini u kojoj smo na početku bili jedina organizacija, nakon šest godina funkcioniše još 8 aktivnih organizacija.
Danas (6 godina nakon osnivanja) okupljamo 26 aktivnih članova i 50 – 90 volontera iz redova nekadašnjih korisnika, spremnih za pomoć i akciju. Udruženjem rukovodi Upravni odbor na čelu sa predsednikom, koji se bira od strane Skupštine udruženja – glasanjem, sa mandatom od 4 godine, dok unutrašnu kontrolu vrši Nadzorni odbor.
Svi članovi rukovodstva (odbora) su volonteri.

Misija /Vizija/Etika
Naša misija je:
Doprinos održivom razvoju zajednica kroz kvalitetniju identifikaciju i iskorišćenje lokalnih potencijala uz istovremeno unapredjenje stepena znanja, kreativnosti i odlučivanja stanovništva.

Naša vizija su humane i ekonomski prosperitetne lokalne zajednice sa informisanim i socijalno odgovornim građanima kao ključnim faktorom stabilnosti.

Naša etika je:
– nezavisna i odgovorna realizacija i donošenje odluka;
– Odgovorno, transparetno, efektivno i efikasno tretiranje poverene finansijske pomoci, materijala i resursa;
– poštovanje zajednica u kojima smo aktivni;
– poštovanje angažovanog osoblja – volontera i placenog osoblja.

 

Nagrade

    International 
   Regional
     National
    Local

 

 

Оставите одговор