Prijatno smo iznenađeni  poslovnošću i ekspeditivnošću  Turističke Organizacije Niša/TON.  Za samo par minuta  je od početnog gostoprimstva,  lepih reči i dobrih želja  tokom prošlonedeljnog sastanka,    sastanak utonuo u ozbiljnu radnu atmosferu. Analizirani su svi mogući aspekti podrške razvoju Kampa i tržišne prilike od  low cost avio linija koje saobraćaju sa aerodroma Niš pa do masovnih turističkih događaja i specijalizovanih vrsta turizma (spelo i adrenalin turizam, lov..).  Već je ispunjeno i prvo obećanje, TON je počeo sa promocijom Kampa na svom sajtu  http://www.visitnis.com/camp-kamenicki-vis.html

Odličan signal za početak  uspešne saradnje!