Završeni su konsultativni sastanci sa „Kancelarijama za mlade“ i „Savetima za mlade“ u Nišavskom okrugu.                                                                                                                 

Konsultativni proces nam je pomogao pri izradi „Vodiča za pokretanje sopstvenog biznisa“ tako da se u njemu čuo i glas mladih iz 6 opština koje okružuju Grad Niš. Osim za izradu Vodiča, konsultacije su iskorišćene i za  osmišljavanje zajedničkog programa  „Za Ostanak i Opstanak Mladih“.  Detalji programa koji za naredni period predviđa edukativne sadržaje i  modele za finalnu materjalnu podršku uspešnim biznis planovima, biće objavljeni uskoro.