Počev od 15. septembra Udruženje Kamenica je krenulo sa pripremnim aktivnostima na projektu „Razvojni akcelerator JUG“. Projekat koji je podržalo Ministarstvo Omladine i Sporta RS, u svom fokusu ima mlade agro-biznis preduzetnike i predviđa podršku u razvoju i plasmanu proizvoda većeg stepena prerade (sokova, džemova, marmelada, namaza). Ukoliko ste mladi, imate resurs zemlje ili postojeću
voćarsko-povrtlarsku proizvodnju koju želite da razvijete, Razvojni akcelerator JUG je prava prilika za vas.
Informacije o projektu pratite na Facebook i web strani Udruženja Kamenica a uskoro i na sajtovima partnerskih organizacija i putem medija.

Deo od ukupno osam mladih koji su podrzani prosle godine u saradnji sa Ministarstvom Omladine i Sporta RS u okviru projekta ZOOM.

Udruženje Kamenica: ilustrativne fotografije, deo učesnika i podržanih korisnika u okviru projekta ZOOM koji je podržan od strane MOSa 2016/2017.