Zahvaljujući partnerima iz Help-a, u okviru GIZ YEP projekta Podrške zapošljavanju mladih, tokom vikenda smo realizovali edukaciju dela naših budućih menadžera i kooperanata naše zadruge. Edukaciju smo započeli opisom poslovnog okruženja i prezentacijom dobre proizvođačke prakse u poljoprivredi (Global GAP-a) a potom i HCCP standarda. Mladi menadžeri i kooperanti nastaviće dalje sa usavršavanjem radi ispunjenja standarda i potreba zadruge.