Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  realizovalo je javni konkurs  29.05.2015. na koji se pored Udruženja za lokalni razvoj Kamenica priljavilo još 245 organizacija.  Na osnovu sprovedene konkursne procedure i konačne Liste vrednovanja i rangiranja  prijavljenih projekata od strane Konkursne komisije, doneta je odluka  o sufinansiranju našeg projektnog predloga “Agroenergija” .  Projekt predlaže modele za veće korišćenje biomase iz eksploatacije šume i ratarstva i voćarstva u cilju dobijanja   jeftine energije   i promoviše razvoj ekološke svesti.

Rucna-briket-presa-mala_slika_XL_27384377

Odluku o izboru projekta i dodeli finansijskih sredstava za sufinansiranje našeg i ostalih projekata u 2015. godini, kao i konačnu Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata možete preuzeti na

http://www.mpzzs.gov.rs/izabrani-projekti-udruzenja-i-drugih-organizacija-civilnog-drustva-u-oblasti-zastite-zivotne-za-sufinansiranje-u-2015-godini/