Edukacija mladih za pokretanje sopstvenog posla pod pokroviteljstvom Erste banke realizovana je u okviru 3 omladinska kampa sa 43 učesnika.

Cilj edukacije je razvoj preduzetničkog duha među mladima, upoznavanje sa mogućnostima preduzetništva, konkretnim preprekama sa kojima bi se suočili, kao i načinima za njihovo prevazilaženje.