Слика Archives

Započet novi ciklus prakse u okviru projekta Praktična akademija

Na informativnoj sesiji održanoj 15. jula na Fakultetu zaštite na radu u Nišu, zainteresovanim studentima je predstavljen četvrti ciklus prakse u mikro i malim preduzećima po modelu Praktična akademija. Studenti su informisani o praktičnoj nastavi koja će biti realizovana u cilju rasta njihove zapošljivosti i zapošljavanja u privredi Nišavskog okruga.
Projekat „Praktična akademija 2020“ realizuje se u okviru programa „Znanjem do posla E2E„, koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a implementiraju NIRAS i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS.