All posts by kam2015

28Mar/22

Јачање капацитета партнера на пројекту “Инсталација социјалног задругарства”

Kрајем фебруара је започета обука запослених у Задружном савезу Србије, Општем задружном савезу за пољопривреду и рурални Развој и Задружном савезу јужне Србије. Прва у низу различитих обука има за циљ унапређењеRead More…