Udruženje Kamenica je na poziv Opštine uzelo aktivnog učešća u izradi nacrta „Strategije održivog razvoja opštine Pantelej“ koja će obuhvatiti naredni petogodišnji period (2015.-2020.). Dva naša člana prisustvovala su sednici Saveta za razvoj i dala više usmenih komentara i predloga, dok su 10.12. poslate dopunjene verzije pismenih primedbi i predloga. Tokom sednice Saveta za razvoj date su ključne primedbe koje se odnose na slab kvantitativni i kvalitativni obuhvat prilikom analize proizvodnih i sirovinsko-tržišnih potencijala našeg područja. Ključna manjkavost je što je Strategija komplementarna samo i isključivo sa strategijama susednih gradskih opština koje pripadaju gradu Nišu ali ne i sa razvojnim Planovima susedne opštine Svrljig, sa kojom opština Pantelej deli najveću administrativnu granicu. U obrazloženju ove primedbe Dejan Mitić predsednik UO našeg Udruženja je izjavio:

„Naše područje je jedinstveno u istorijskom, geografskom, demografskom, ekonomskom i svakom drugom smislu a biznis ne interesuju naše administrativne podele.  Administrativna podeljenost samo usitnjava naše ionako skromne potencijale i čini ih dodatno neinteresantnim za investitore.  Zato i ne čudi pojava naših lokalnih „fenomena“ poput onog da je u opštini Svrljig koja je bukvalno iza brda izuzetno razvijena delatnost berbe i prerade samoniklog i uzgajanog lekovitog bilja a da ove delatnosti kod nas na drugoj strani tog istog brda uopšte nema. Takođe, u selima sa one strane brda u toku je projekt masovne komasacije zemljišta. Naš projektni tim koji je prošao drugim poslom kroz više sela u toj opštini  izbrojao je samo u ataru sela Plužina 22 buldožera i kamiona koji zasipaju atarske puteve i kopaju drenažne kanale oko geometrijski pravilnih parcela od po 10ha, dok su kod nas prosečne parcele 500-2000m2 i niko ne razmišlja o komasaciji…Opet, sa naše strane je potrebno asfaltirati još samo dva kilometara puta a sa svrljiške još 4 km kako bi se naše dve opštine spojile na još jednom mestu preko planine i tako otvorio prostor idealan za razvoj stočarstva, eksploataciju šume i šumskih plodava i razvoj turizma a koji sad predstavlja „slepo crevo“ sa obe strane… Mi doživljavamo opštinu Svrljig bliskom podjednako kao i preostale 4 gradske opštine. Verujemo da zajedno možemo ponuditi bolje uslove za razvoj privrede i privlačenje razvojnih investicija  a sigurni smo i da su kolege iz Svrljiga raspoložene da učestvuju…“

Naši predstavnici su podsetili prisutne da se opština Pantelej zajedno sa još 10 ostalih opština obavezala u okviru „Plana ruralnog razvoja Nišavskog Okruga 2012.-2021.“  na zajedničko razvojno delovanje, zbog čega je potrebno prihvatiti našu primedbu i izvršiti adekvatne dopune.

U pisanoj formi upoznali smo članove Saveta za razvoj sa našim planovima za razvoj područja Kameničkog visa  na kome ćemo biti aktivni tokom narednih 10 godina. Planovi se odnose na razvoj turističke ponude od kojih će opština imati koristi preko turističke takse.

Takođe smo upoznali članove Saveta  sa „Planom detaljne urbanističke regulacije“  područja Kameničkog visa u čijoj izradi Udruženje takođe aktivno učestvuje i koji će uskoro biti izložen javnoj raspravi.

DSC00781 DSC00780 DSC00783