Prva grupa mladih zainteresovanih za pokretanje sopstvenog posla, završila je trodnevnu edukaciju u omladinskom kampu Kamenički vis.
Mladi su stekli znanja u oblastima registracije posla, poreskih propisa, marketinga, poslovnog planiranja, komunikacije… Uz podršku stručnih predavača, poslednjeg dana su realizovane i praktične vežbe na izradi sopsvenih biznis planova.
Narednog vikenda biće edukovana nova grupa mladih.
Nakon edukacije, mladi će aplicirati svojim projektima za bespovratnu podršku za pokretanje sopstvenog posla u protivvrednosti od 100.000 dinara pojedinačno.