Uspešno je završen Konkurs podrške mladima za pokretanje sopstvenog posla u agro biznisu, u okviru projekta „Razvojni Akcelerator Jug“.

Pravo učešća je imalo petnaest (15) mladih, koji  su u prethodnim fazama projekta uspešno završili obuku u oblasti proizvodnje/prerade, brendiranja i prodaje prehrambenih proizvoda.

Na konkurs je u roku pristiglo osam (8) poslovnih planova koji ispunjavaju sve uslove. U narednom periodu, najkasnije do četvrtka 07.02.2019. godine, tročlana konkursna komisija će izabrati tri (3) najuspešnija poslovna plana. Troje finalista ostvaruju pravo na materjalnu podršku usmerenu ka razvoju sopstvenog prehrambenog proizvoda, u pojedinačnoj protivvrednosti od 120.000 dinara. 

Zahvaljujemo se svim učesnicima i želimo im puno uspeha kako na konkursu tako i u daljem radu.

Projekat „Razvojni Akcelerator Jug“ realizuje Udruženje Kamenica u partnerstvu sa Prvom Poljoprivrednom Socijalnom Zadrugom Kamenica. Projekat finansira Ministarstvo Omladine i Sporta Republike Srbije.