Predviđena obuka učesnika u okviru projekta Centar za Edukaciju i Integraciju Mladih u našoj organizaciji uspešno je realizovana.
Udruženje za Lokalni Razvoj Kamenica zahvaljuje se svim učesnicima koji pokazai zainteresovanje i prisustvovali obuci!