Kрајем фебруара је започета обука запослених у Задружном савезу Србије, Општем задружном савезу за пољопривреду и рурални Развој и Задружном савезу јужне Србије. Прва у низу различитих обука има за циљ унапређење знања неопходних за квалитетније информисање задружног сектора, стручне и шире јавности о питањима од значаја за задругарство. Током обуке је презентована израда оптимизованих текстова и вести, као и употреба социјалних мрежа (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube) за задружне кампање.

Задруге имају квалитетне производе али су они слабо презентовани и непознати растућем броју “интернет” купаца. У наставку обука у фокусу ће бити коришћење алата, попут алата за лоцирање на мапи и других како би се унапредила  задружна онлајн презентација и продаја.

Обука је одржана у склопу пројеката “Инсталација социјалног задругарства” који се спроводи у оквиру пројекта Београдске отворене школе „Дијалог промена“, уз финансијску подршку Европске уније. Садржај овог текста нужно не одражава ставове донатора ни Београдске отворене школе, и за њега је искључиво одговорно Удружење за локални развој Kаменица.

#ЕУзаТЕБЕ #BOS #ДијалогПромена #InstalacijaSocijalnogZadrugarstva

___________________________________________________________________

 

Jačanje kapaciteta partnera na projektu “Instalacija socijalnog zadrugarstva”

Krajem februara je započeta obuka zaposlenih u Zadružnom savezu Srbije, Opštem zadružnom savezu za poljoprivredu i ruralni Razvoj i Zadružnom savezu južne Srbije. Prva u nizu različitih obuka ima za cilj unapređenje znanja neophodnih za kvalitetnije informisanje zadružnog sektora, stručne i šire javnosti o pitanjima od značaja za zadrugarstvo. Tokom obuke je prezentovana izrada optimizovanih tekstova i vesti, kao i upotreba socijalnih mreža (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, YouTube) za zadružne kampanje.

Zadruge imaju kvalitetne proizvode ali su oni slabo prezentovani i nepoznati rastućem broju “internet” kupaca. U nastavku obuka u fokusu će biti korišćenje alata, poput alata za lociranje na mapi i drugih kako bi se unapredila  zadružna onlajn prezentacija i prodaja.

Obuka je održana u sklopu projekata “Instalacija socijalnog zadrugarstva” koji se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ovog teksta nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovorno Udruženje za lokalni razvoj Кamenica.

#ЕУзаТЕБЕ #BOS #ДијалогПромена #InstalacijaSocijalnogZadrugarstva