Uspešno je završena anketa 50 mladih koji  su uključeni u poljoprivrednu proizvodnju  i/ili raspolažu imovinom na selu.  Rezultati ankete pomoći će nam da bolje razumemo resurse, potrebe i ograničenja sa kojima se susreću mladi koji su zainteresovani za proizvodne i uslužne delatnosti  na selu.

Radi se o početnim aktivnostima u okviru projekta  „Zadruge kao platforme za zapošljavanje mladih“, koji realizuje Udruženje Kamenica u parterstvu sa Zadružnim savezom južne Srbije i Prvom poljoprivredno socijalnom zadrugom.  U nastavku projekta će biti formulisane i realizovane obuke za zainteresovane mlade, na kojima će biti predstavljene mogućnosti za započinjanje novih ili unapređenje postojećih proizvodnih i uslužnih delatnosti na selu.

Evropska komisija preporučuje korišćenje zadruga kao alata za ravnomeran i održivi razvoj i kao platforme za zapošljavanje, posebno u nerazvijenim i ruralnim sredinama.  Projekat je prilika da se u ovom smislu istraže mogućnosti  domaćeg zadrugarstva i zadružni oblik poslovnog organizovanja, približi većem broju mladih koji su već uključeni u poljoprivrednu proizvodnju, preradu, tradicionalne zanate i pružanje usluga u seoskom turizmu,  ili imaju neiskorišćene resurse na selu.

Realizaciju projekta „Zadruge kao platforme za zapošljavanje mladih“, podržala je Fondacija Ana i Vlade Divac u okviru  regionalnog projekta „WB&T for EploYouth“ koji finansira EU.