Dodeljeno je 8 grantova u opremi i materjalima za isto toliko uspešnih mladih ljudi u okviru projekta „Za Ostanak i Opstanak Mladih“ koji je podržalo Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije.

Biznis planovi sa izraženom perspektivom održivosti, razvijeni tokom edukativne komponente projekta, oživeli su u formi jednog (1) preduzeća/ d.o.o.  3 zanatske radnje i 4 poljoprivredna gazdinstva. Zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta Republike Srbije,  8 mladih ljudi je pronašlo sebe u proizvodnji destilata, behaton ploča, komposta, meda i lekovitog bilja, kao i u uslugama keteringa i izrade filmskih i foto zapisa.

U dodatku, Skupština gradske opštine Pantelej iz koje nam dolazi najveći broj pokrenutih biznisa (5)  odlučila je da sa dodatnih 100.000 dinara podrži svaku od pokrenutih biznis inicijativa na svojoj teritoriji.
Mladi početnici mogu da računaju i na logističku podršku koju će im u narednom peridu pružati naši stručnjaci, kako bi što lakše savladali početne prepreke i nepoznanice.
Mladim početnicima želimo puno uspeha u daljem radu.