Deset  osnovnih škola koje se greju na čvrsto gorivo, dobile su od nas na poklon metalne prese za briketiranje otpadne biomase iz poljoprivredne proizvodnje i otpadnog papira.  Preko 1300 dece je ovladalo teorijskim i praktičnim znanjima o značaju biomase i mogućnostima za dobijanje energije iz nje i priključilo se realizaciji projekta. Najmlađi su izradili preko 500 likovnih i literarnih radova na temu zaštite životne sredine, dok su stariji prikupili preko 6000 kg otpadnog papira, piljevine, slame i lišća, koje su potom praktično briketirali.  Na ovaj način smo formirali 10 mini „Agroenergetskih centara“  – u kojima  su deca preuzela ulogu promotera ovog novog i alternativnog izvora energije. Ona sa dečjom lakoćom proizvode brikete od mešavina različitih materjala, spaljuju ih kako bi analizirali njihovu snagu i vreme sagorevanja i dele uzorke različitih briketa u svojim zajednicama. Škole će  tokom  edukacije dece dobiti i značajne količine energetskih briketa  kojima će praktično supstituisati  deo drva i uglja koje koriste za ogrev.  Projektu se pridružio i značajni broj meštana tokom tribina, kao i sakupljača sekundarnih sirovina. Njima smo u dodatku delili štampane Priručnike koji sadrže tabele sa energetskim vrednostima različitog „otpada“, kao i skice jednostavnih presa i peletirki  koje mogu sami napraviti od priručnog materjala.

IMG_1914 IMG_1908 IMG_1766 IMG_1700 IMG_1535 IMG_1509