Čak je 6 naših predstavnika uzelo učešća na „MICROSOFT NGO CONNECTION DAY“  događaju u Nišu 03.12.  gde smo Imali prilike da se upozna sa najnovijim softverima u ponudi Microsoft-a . Zahvaljujući Trag fondaciji,  Dokukino fondaciji  i  TechSoup-u  upoznali smo se i sa mogućnostima za dobijanje donacija od Microsoft-a   u vidu velikog broja besplatinih softvera i tehničke podrške koja bi u značajnoj meri olakšala naš dalji rad. Formirali smo radnu grupu sa zadatkom da utvrdi naše realne potrebe i tehničke mogućnosti  kako bi što adekatnije iskoristili ovu priliku.IMG_1923 IMG_1927 IMG_1931 IMG_1932 IMG_1933