Nakon skoro godinu dana analiza, realizovanog popisa i predmera i predračuna materjala i radova za obnovu kampa na Kameničkom Visu, razmenjeni su i usaglašeni elementi  Ugovora o poslovno tehničkoj saradnji između naše dve organizacije. Prema ovom Ugovoru Udruženje za lokalni razvoj Kamenica preuzeće kamp na dugoročno korišćenje uz obavezu njegove rekonstrukcije i revitalizacije  prevashodno kao omladinskog kampa.CAM01339CAM01294CAM01293CAM01290