U okviru partnerskog projekta  „SANE“  koji je su-finansiran od strane EU (IPA Cross-border program Bugarska – Srbija), organizovana je edukacija u hotelu Moravica u Soko Banji. Pored domaćih edukatora iz Razvojno Inovativnog Centra i Centra za socijalni rad sv.Sava, radionice je realizovao i gost edukator g.Nikolay Tsolov iz Danube Euroreginal Civic Forum iz Vidina u Bugarskoj.