U prostorijama partnera iz Zadružnog saveza Srbije, održane su konsultacije sa predstavnicima Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, FAO/UN i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS. Razmatrane su prepreke i mogućnosti za unapređenje ambijenta za razvoj socijalnih zadruga i socijalnog preduzetništva u Srbiji, koje će predstavljati sastavni deo budućih preporuka za donosioce odluka na nacionalnom i lokalnom nivou.
Sastanak je realizovan u okviru projekta „Transformacijski potencijal i efekti četvorogodišnje primene člana 11. Zakona o zadrugama Republike Srbije na razvoj socijalnog preduzetništva u Srbiji“.
Ovaj projekat realizuje se u okviru programa „Aktivni građani – bolje društvo: zagovaranjem ka saradnji i demokratskom razvoju Srbije“, koji realizuje BOŠ uz podršku američkog naroda putem Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).