Svesni smo činjenice da se zadruge suočavanju sa otežanim poslovanjem i tržišnom neizvesnošću, zbog toga je njihov humani čin još vredniji i treba da ostane zabeležen.
Akcijama Zadružnog Saveza Južne Srbije pridružila se još jedna grupa humanih zadruga sa donacijom zdravih voćnih sokića, džemova, marmelada, ajvara, ljutenica, pinđura, kokica, sirćeta… U grupi humanih zadruga su: Nova ekonomija jug iz Belotinca, Kisko iz Malče, Agro Južna Morava iz Pukovca, Darovi Lužnice iz Babušnice i Prva poljoprivredno-socijalna zadruga iz Kamenice.

U saradnji sa Štabom u Nišu i Štabom u Opštini Crveni Krst,  u narednom periodu će biti realizovana podela paketića za porodice sa više dece.