U periodu 27-29. novembra u Lisabonu je održana velika evropska konferencija pod nazivom „Opening up to an ERA OF SOCIAL  INNOVATION“  koju su zajednički organizovale Evropska Komisija,  Vlada Portugala i „Calouste Gulbenkian Foundation” iz Lisabona.

 

„Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva“ Vlade Srbije, tim povodom je uključio  Udruženje Kamenica u sastav srpske delegacije koju su činili i predstavnici resornih ministarstava i privatnog sektora.

Domaćini konferencije bili su: g.Carlos Moedas, Evropski Komesar za Istraživanje, nauku i inovacije,  Marianne Thyssen, Evropski Komesar za Zapošljavanje, socijalna pitanja i mobilnost radnika, Maria Manuel Marques ministarka zadužena za modernizaciju državne administracije Portugala i Isabel Mota, Predsednica “Calouste Gulbenkian Foundation”.

 

Na konferenciji su učestvovali  i Presednik Evropske Komisije g.  Jean-Claude Juncker,  predsednik Portugala  g. Marselo Rebelo de Souza, premijer Portugala, gradonačelnici Pariza i Lisabona, direktor “Aga Khan“ fondacije,  kao i brojni uspešni socijalni preduzetnici iz EU.

Tokom prva dva dana konferencije upoznati smo sa najaktuelnijim politikama  i praksama u oblasti socijalnih inovacija u EU i Portugalu. Suočen sa krizom i nezaposlenošću mladih, Portugal je preuzeo aktivnu inicijativu i podržao brojne  socijalne inovacije radi unapređenja ekonomije i ukupnog socijalnog ambijenta i kao takav postao prepoznatljiv na mapi EU.

Tokom trećeg dana imali smo interesantne bilateralne sastanke sa  kolegama iz socijalnih preduzeća i zadruga u Portugalu. Naš zaključak je da, kada su u pitanju socijalne inovacije, Srbija ima velikog potencijala i ideja, koje su na istom ili višem niovu od viđenog na Konferenciji.  Ono u čemu se nažalost dosta razlikujemo od naših kolega je nedostatak prilika za realizaciju istih.

Zahvalni smo Timu za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva Vlade RS na ukazanom poverenju. Iskustva i ideje sa kojima smo se vratili, ubrzo će biti implementirana.

U nastavku su fotografije sa  Konferencije  i par “prolećnih” slika iz Lisabona…

dig

dig

dig

dav

dig

dig