Konferencija koju smo organizovali 13. decembra u Oficirskom domu u Nišu, okupila je predstavnike Univerziteta, fakulteta, privrede i studenata, koji su na panelima govorili o svojim iskustvima i preporukama iz projekta. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS koji su na panelima predstavili evropske trendove, nacionalni okvir i govorili o mogućnostima za međusektorsku saradnju i učenje.

U drugom delu konferencije, u većoj sali, priređena je izložba dizajnerskih rešenja, idejnih projekata arhitekture, biznis planova, analiza, elaborata zaštite od požara i drugih materjala koje su studenti razvili namenski za preduzeća u kojima su realizovali praksu.  Vrednost ovih radova  je prema procenama profesora mentora skoro jednaka sredstvima sa kojima je projekt pokrenut.  Praktična akademija je uspela da realizuje visokoškolsku praksu u okruženju nerazvijene privrede Nišavskog okruga, i da u dodatku isporuči  konkrentu razvojnu podršku  preduzetnicima, zadrugama i mikro preduzećima koja posluju pod otežanim uslovima. Projekt je okupio 54 studenta sa 5 fakulteta, koji su praksu realizovali u 15 privredna subjekta.

Projekt „Praktična akademija“ realizuje Udruženje Kamenica u okviru „Inicijative za zapošljavanje mladih“ (deo šireg programa „Znanjem do posla“) koji realizuje Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC).