Realizovan je naš prvi volonterski kamp  u 2016. godini u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije. Kamp je sufinansiran kroz program Mladi su zakon Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.   Mladi volonteri iz Srbije, Turske,  Francuske, Italije, Crne Gore, Estonije, Hrvatske , Belgije  i Rusije su zajedno sa lokalnim volonterima uređivali naš Kamp i njegovo okruženje.

IMG_5483 IMG_5498 IMG_5696 IMG_5859

Mladi volonteri su tokom kampa probili, uredili i obeležili šumski turistički put u dužini od 4km i tako spojili naš Kamp i omiljeno niško izletište Kamenički vis sa prvoklasnim spomenikom prirode “Cerjanskom pećinom”. Na ovaj način su istoremeno spojena dva slepa kraka asfaltnog puta  – jedan koji se završava kod Kampa i drugi kod pećine, čime je zatvorena kružna staza koja u punom obimu ima tačno 14km.  Zbog svog kružnog oblika stazu smo nazvali  “Prsten Kalafata” prema obližnjem planinskom vrhu. Otvaranje staze simbolično je izvršeno otkrivanjem velike info table u prisustvu velikog broja medija. Raduje nas činjenica da je akcija izazvala buru pozitivnih komentara javnosti.  Već sutradan nakon otvaranja zatekli smo na stazi pojedince i grupe koji su počeli aktivno da je koriste. Broj korisnika raste iz dana u dan a sa njima rastu i naši planovi za nove akcije sličnog karaktera.  Kamp ne bi uspeo da nije bilo i naših partnera iz opštine Panelej, JP Direkcije za izgradnju Grada Niša i Narodnog muzeja Niš  koji su nam pružili važnu logističku podršku. Takođe  posebnu zahvalnost dugujemo  lokalnom fudbalskom klubu Čegar koji je organizovao sportski turnir u čast volontera iz inostranstva.

IMG_4801 IMG_5530 IMG_5586 IMG_5739 IMG_5744 IMG_5783