U periodu oktobar 2015. – februar 2017. godine, u okviru pilot i glavne faze projekta „ Podrška inovativnim pristupima za zapošljavanje i zapošljivost mladih“, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS,  podržao je realizaciju našeg projekta inovativne stručne prakse „Praktična Akademija“.

Upravo završena, periodična evaluacija čitavog programa, visoko je ocenila i preporučila naš model i rezultate, zbog čega u nastavku podsećamo na neke od zanimljivih detalja ovog projekta.

Praktična akademija  je uspela da organizuje stručnu praksu za 54 studenta  sa 5 fakulteta Univerziteta u Nišu, u naizgled nemogućem okruženju nerazvijene privrede 6 opština Nišavskog okruga (15 malih i srednjih preduzeća i kod preduzetnika).

Inovativna praksa je sa jedne strane olakšala studentima sticanje lokalno primenjivih praktičnih znanja, dok je sa druge strane iskorišćena kao svojevrsna razvojna pomoć. Preduzeća i preduzetnici dobili su zauzvrat konkretne rezultate prakse u vidu analiza tržišta u zemlji i inostranstvu, ekonomskih analiza, kompletnog brendiranja i/ili dizajna/redizajna logoa, izradu kataloga, idejne projekte arhitekture, analize mikro klime radnih mesta, elaborate zaštite na radu i zaštite od požara… Tržišna vrednost radova koje su studenti isporučili privredi, skoro je jednaka sredstvima sa kojima je projekat pokrenut.

U toku je razrada modela i mehanizama za prenos dobre prakse i institucionalizaciju u okviru  javnog sektora.

bdr

bty

bdr