Realizovana je fokus grupa u okviru projekta „Praktična akademija“, na kojoj su mladi predstavili svoja iskustva.

Na ovom projektu je učestvovalo 54 studenata sa Ekonomskog fakulteta, fakultet Zaštite na radu, fakultet Umetnosti, fakultet Građevinarstva-Arhitektura i Mašinskog fakulteta.