Prva poljoprivedna socijalno odgovorna kooperativa i Praktična akademija izazvale su veliku pažnju kako stručne tako i šire javnosti na konferenciji. Tokom panela „Novi modeli zapopšljavanja mladih: šta funkcioniše i kako?“ Maja Stojiljković je ohrabrila prisutne mlade ljude da se upuste u preduzetničke poduhvate, zajedno sa Zojom Kukić, koja je izložila tok razvoja Startit Centra, organizacije koja pruža podršku razvoju startup-ova. Dejan Mitić (Udruženje za lokalni razvoj Kamenica) i ekspertkinje Aleksandra Vladisavljević i Stanislava Vidović su razgovarali i o karakteristikama mladih koje ih bitno razlikuju od kadrova odraslih u doba kada nisu postojale nove tehnologije. Oni su informaciono pismeni i predani poslu ali još uvek treba da se radi na podsticanju preduzetničkog duha kod ove populacije.