“Park za sve” je u kratkom roku od svog otvaranja (krajem novembra 2013.
godine), postao referentna tačka kada su u pitanju sport i mladi.
Sportski sadržaji Parka su prilagođeni svima, uključujući i osobe sa
invaliditetom i rekovalescente, što ga čini jedinstvenim u Srbiji. Prema
svedočenjima samih komšija, koristi ga čak i grupa mladih koji su ranije
lomili klupe, čupali sadnice, prevrtali i palili kontejnere po naselju.
Zbog skorašnje eskalacije vršnjačkog nasilja, koje je rezultiralo gubitkom
jednog mladog života, državni sekretar Ministarstva za omladinu i sport –
Nenad Borovčanin je posetio Niš 18.02.2014.
Iskoristio je “Park za sve” kako bi u njemu najavio i promovisao izradu
Strategije brige o mladima. Tom prilikom je između ostalog izjavio:
„Ukoliko svako naselje i selo u Srbiji bude imalo ovakvu otvorenu teretanu
onda će sport i rekreacija biti dostupni deci i neće ih sprečavati visoke
članarine i druge barijere za bavljenje sportom. Dostupnost sporta jeste
nešto na čemu treba da se bazira svaka lokalna, ali i nacionalna strategija
kako bismo sutra imali fizički i mentalno zdravu naciju koja će biti sačinjena
od pojedinaca koji će znati da se do upeha stiže radom“