Projekat „Znanjem do posla“ (E2E), osmogodišnji partnerski projekat dve vlade – Švajcarske i Srbije – osmišljen je da stvori preduslove za brže zapošljavanje mladih. Cilj projekta „Znanjem do posla“ je povećanje zapošljivosti i zapošljavanja mladih i posredno brži, održivi i inkluzivni ekonomski razvoj Srbije. E2E bavi se podrškom lokalnim modelima zapošljavanja mladih i usmeren je na povećanje zapošljivosti mladih kroz promociju određenih deficitarnih zanimanja, karijerno vođenje i savetovanje mladih, kao i saradnju sa privredom na lokalnom novou.
Ideja E2E je da podstakne, podrži i ponudi model trajne saradnje lokalnih samouprava, škola, organizacija civilnog društva i privrednih subjekata kako bi se mladima pružila mogućnost da nauče one veštine koje se traže na tržištu rada i tako lakše dođu do posla.
Program doprinosi realizaciji Platforme Ujedinjenih nacija za održivi razvoj planete (United Nations Sustainable development platform) kroz doprinos bržoj realizaciji ciljeva definisanih u okviru cilja broj osam (SDG 8) ove platforme koji se tiče razvoja održivih i inkluzivnih preduslova za zapošljavanje pre svega mladih.
Program stavlja poseban akcenat na rad sa socijalno osetljivim/ranjivim grupama. Jedna od zamisli programa je da se napravi sistem podrške kod zapošljavanja koji nudi jednake šanse svima.
Program „Znanjem do posla“ direktno podržava sprovođenje Nacionalnog programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u procesu pristupanja Evropskoj uniji (ESRP). Program primenjuje one mere u okviru ESRP koje se odnose na pristup tržištu rada ili razvoj radnih veština kod mladih.

Projekat „Praktična akademija 2020“, koji se realizuje u okviru programa “Znanjem do posla” posvećen je jačanju kapaciteta i institucionalnog položaja Centra za razvoj karijere studenata i istraživača /CzRK pri Univerzitetu u Nišu, za održivu realizaciju visokoškolske stručne prakse u sektoru malih i srednjih preduzeća (MSP) po modelu Praktična akademija.
“Praktična akademija 2020” predviđa realizaciju aktivnosti krojenih prema konkretnim potrebama CzRK zahvaljujući kojima će biti realno osnažen za:
– realizaciju kompletnog ciklusa prakse u MSP sektoru;
– promociju/zastupanje modela prakse pred javnim i poslovnim sektorom;
– saradnju sa Regionalnom privrednom komorom, Kancelarijom za lokalni ekonomski razvoj Grada Niša, Kancelarijama za mlade, 11 opština Nišavskog okruga, MSP sektorom, organizacijama građanskog društva i studentskim organizacijama zainteresovanim za unapređenje prakse;
– uključivanje u procese usvajanja lokalnih strateških dokumenata od značaja za realizaciju prakse;
Aktivnosti “Praktične akademije 2020” doprineće da CzRK bude vidljiv i prepoznatljiv realizator prakse pred studentima, privredom i javnim sektorom. U dodatku, biće ojačana pozicija CzRK u okviru Univerziteta u Nišu, kroz definisanje tipskog ugovora između Univerziteta i MSP, kojim se predviđa centralna uloga CzRK na realizaciji prakse.

Pozivamo zainteresovane studente, profesore mentore, mala i srednja preduzeća sa teritorije Grada Niša, da prate informacije o predstojećim projektnim aktivnostima i mogućnostima za uključivanje u “Praktičnu akademiju 2020” na našoj Facebook stranici i stranici Centra za razvoj karijere studenata i istraživača.