Zahvaljujući podršci Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte/KLERP Grada Niša, u toku je praksa za 30 studenata Fakulteta zaštite na radu u Nišu.

Specifično, praksa se realizuje u 8 malih i srednjih preduzeća, kod preduzetnika i zadruga na području Grada Niša.“Ovo je veliki izazov obzirom da se radi o mikro i malim pravnim licima sa osetljivim proizvodno-uslužnim procesima, koji mogu biti ugroženi masovnošću prakse ili dugotrajnim boravkom praktičara. Osim prilagođavanja potrebama privrede, praksa istovremeno mora da bude ujednačenog kvaliteta“ ističe mentor, prof dr Sveta Cvetanović.

Još jedna specifičnost prakse je ta da će studenti, za svako pravno lice u skladu sa konkretnim potrebama, izvršiti obuke, procene radnih mesta i izraditi adekvatne planove i projekte zaštite od požara i zaštite na radu. Troškovi verifikacije planova i projekata pokriveni su od strane KLEPR Niš, nakon čega će ovi vredni dokumenta biti ustupljeni privredi.
Projekat je izazavao veliko interesovanja studenata koji su se javili u trostruko većem broju od planiranog, dok se privrednika javilo dvostruko više. U narednom periodu planiramo da i njih uključimo i proširimo efekte projekta koji donosi dobro i studentima i privredi.
Fotografije su napravljene u pekari „Zrno“ tokom obuke i testiranja radnika, nakon čega će za ovo preduzeće biti izrađen i konkretan  Akt o proceni rizika na radnom mestu.