Projekat izgradnje pešačkog mosta je realizovala grupa za samopomoć stari-starima iz Kamenice, tokom projekta „Treće doba“.
Grupa je sama izabrala ideju a naš zadatak je bio da stvorimo „kontrolisane i povoljne“ uslove za realizaciju ovog kompleksnog projekta.
Zahvaljujući logističkoj podršci, grupa je obezbedila donaciju u materjalima od opštine Pantelej i privatnog sektora. U nastavku je za potrebe realizacije i Udruženja doniralo betonsko gvožđe.

Potom je grupa sagradila pešački most na „Kameničkoj reci“ širine oko 1,5m i dužine oko 10m, sa pristupnim stepeništima na obe strane.

Most predstavlja najkrupniji rezultat prve grupe za samopomoć i često se koristi kao reprezentativni primer uspešne socijalne inluzije starije populacije.

Više o ovoj temi na  http://www.inkluzija.gov.rs/?page_id=6604

 

 

27505885 89551459