Državna lutrija Srbije je, zadovoljna rezultatima projekta „Treće doba“, dala donaciju za nastavak razvijanja modela samopomoći i njegovog širenja na nove zajednice, ovog puta pod nazivom „Zlatno doba“Projekt je proširio model samopomoći na 3 opštine (Pantelej, Crveni Krst i Svrljig) i na 13 sela, formiravši sopstvenu „projektnu teritoriju“. U ovim selima je formirano 8 grupa za samopomoć, jedna grupa majstora za podršku samostalnom stanovanju i jedna „ženska grupa za samopomoć“ Grupe su ovaj put edukovane i uz pomoć vršnjaka iz starih grupa, što je dosta olakšao posao jer je lako premošćena velika razlika u godinama.
Uskoro su realizovane brojne aktivnosti od popravki u domovima korisnika, preko obilaska slabopokretnih, sistematskih zdravstvenih pregleda, organizacije turističkih putovanja u zemlji, do edukacija o raku dojke i obuka za tehnike samopregleda.
Aktivnosti i projekti će biti predstavljeni posebno, dok ovde možete pogledati galeriju fotografija sa sistematskih zdravstvenih pregleda
Državna lutrija Srbije je, zadovoljna rezultatima projekta „Treće doba“, dala donaciju za nastavak razvijanja modela samopomoći i njegovog širenja na nove zajednice, ovog puta pod nazivom „Zlatno dobaProjekt je proširio model samopomoći na 3 opštine (Pantelej, Crveni Krst i Svrljig) i na 13 sela, formiravši sopstvenu „projektnu teritoriju“. U ovim selima je formirano 8 grupa za samopomoć, jedna grupa majstora za podršku samostalnom stanovanju i jedna „ženska grupa za samopomoć.
Grupe su ovaj put edukovane i uz pomoć vršnjaka iz starih grupa, što je dosta olakšao posao jer je lako premošćena velika razlika u godinama.
Uskoro su realizovane brojne aktivnosti od popravki u domovima korisnika, preko obilaska slabopokretnih, sistematskih zdravstvenih pregleda, organizacije turističkih putovanja u zemlji, do edukacija o raku dojke i obuka za tehnike samopregleda.
Aktivnosti i projekti će biti predstavljeni posebno, dok ovde možete pogledati galeriju fotografija sa sistematskih zdravstvenih pregleda.