GIZ YEP je organizovao 5.jula 2017. radionicu refleksije sa osvrtom šta je sve urađeno do sada u okviru aktivnosti na podsticanju zapošljavanja mladih u Srbiji a u okviru višegodišnjeg projekta Youth Employment Promotion/YEP.  Radonice su doprinele sadržajnom  informisanju a potom i dijalogu između partnera zahvaljujući kojem  će biti realizovano planiranje u narednom periodu.

U drugoj polovini leta projekt “Prve socijalno odgovorne poljoprivedne zadruge” biti značajnije intenziviran na zadovoljstvo nezaposlenih ruralnih mladih.