Započela je druga faza projekta „Praktična akademija“ koju smo nazvali „fazom inkubacije razvojnih ideja“. Tokom ove faze prva grupa studenta boravi u našem kampu i radi na realizaciji praktičnih radnih naloga privrede koji su dobijeni tokom prve faze ili tzv. „dijagnostičke prakse“.  Zajedno sa studentima u kampu su svakodnevno i profesori  i privrednici.

Na pomolu su sjajni rezultati!