Fakultet zaštite na radu bio je domaćin  završnih aktivnosti projekta „Praktična akademija – Niš“.

Na skupu koji je realizovan prošlog petka (24.05.), studenti  su predstavili znanja stečena tokom prakse, kao i konkretne planove i akta u oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, razvijene  za potrebe 8 malih i srednjih preduzeća na području Grada Niša.  Njihovu publiku činilo je  rukovodstvo fakulteta, mentori i privrednici koji su učestvovali u praksi, kao i studenti  zainteresovani  za  uključivanje u program.

Zadovoljan  prezentacijom studentskih rezultata i radova, dekan Fakulteta zaštite na radu u Nišu, prof.dr  Momir Prašćević , dodelio je 30  sertifikata o uspešno završenoj praksi  vrednim studentima i posebno se  zahvalio privredi.

Privrednici su zadovoljni rezultatima prakse o čemu najbolje govori njihova zainteresovanost za dalje unapređenje saradnje sa Fakultetom zaštite na radu ali i sa drugim fakultetima.

Projekat „Praktična akademija – Niš“ podržan je od strane Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte Grada Niša, u okviru Plana lokalnog ekonomskog razvoja Grada  za 2018. godinu, u delu unapređenja  saradnje između akademskog i poslovnog sektora.