Za dr Gordanu Radović, direktorku lista Poljoprivrednik socijalno zadrugarstvo je način zapošljavanja žena i mladih na selu, a samim tim i očuvanja opstanka sela. To je upravo ono što afirmiše list Poljoprivrednik rekla nam je Gordana koju smo sreli na Konferenciji Ja sam za socijalno zadrugastvo. Priča oko socijalnog zadrugarstva i zadruga počela je i razvija se zahvaljujući grupi inicijatora iz okoline Niša i prema rečima Radovićeve jedno udruženje žena je zahvaljujući tome preraslo u socijalnu zadrugu i na taj način obezbeđuje bolja sredstva i veće priohode za egzistenciju tih žena. Na kraju konferencije potpisan je „Memoranduma za razvoj socijalnog zadrugarstva“, koje je realizovano zahvaljujući interesovanju značajnog broja organizacija za temu. Jedan od potpisnika memoranduma je i list Poljoprivrednik.

Izvor: AgroJug