Visokoškolsku stručnu praksu po modelu „Praktična akademija“, realizuje Udruženje Kamenica u saradnji sa Centrom za karijerno praćenje studenata i istraživača Univerziteta u Nišu.
U okviru petog ciklusa prakse, konkretna praktična znanja je stekla grupa od 45 praktikanata sa Fakulteta zaštite na radu Niš u 8 malih i srednjih preduzeća na teritoriji Grada Niša i nerazvijne opštine Svrljig.
Tokom prakse, studenti su izradili i isporučili svakom preduzeću u zavisnosti od potreba, vredna Akta zaštite na radu i zaštite od požara, Planove evakuacije, Plan zaštite od katastrofa, obuke i testiranja zaposlenih na rizičnim radnim mestima.
Prenosimo vam neke od utisaka brojnih učesnika:
Kristina Milosavljević, praktikantkinja:
„Omogućen nam je neposredan kontakt sa privredom i uvid u raznovrsne delatnosti i zanimanja.Izobilje prilika da se naučeno u teoriji, primeni i u praksi. Videli smo primere dobre prakse, ali i izuzetno ugrožena radna mesta na kojima se uslovi mogu znatno poboljšati. Sa tim u vezi, realizovali smo merenja mikro klime i pratili sve parametre od značaja za bezbednost i zdravlje zaposlenih. Na osnovu istraživanja smo potom unapredili postojeća i razvili dopunska akta, obuke i testiranja zaposlenih na rizičim radnim mestima. Nadam se da smo tokom prakse pomogli firmama i zaposlenima da stvore bezbednije uslove rada.“
Prof dr Sveta Cvetanović, mentor:
„Neposredan kontakt sa privredom i zaposlenima, dokumentima i realnim stanjem radnih mesta prethodio je definisanju i isporuci konkretnih rezultata prakse. Studenti su osposobljeni da identifikuju probleme i ponude privredi prihvatljiva rešenja za žaštitu zaposlenih i imovine preduzeća, od značaja za ukupno poslovanje. Imaju profesionalni odnos prema radu i uspeli su tokom prakse da razviju plemenitu radnu etiku “.
Projekat „Praktična akademija 2020” realizuje se u okviru programa „Znanjem do posla“ (E2E), koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a implementiraju NIRAS i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.