Naša dva predstavnika su uspešno završila obuku o fandrezingu u organizaciji „Trag fondacije“.
Na interaktivnim radionicama u Beogradu i Aranđelovcu, obrađivane su najuspešnije tehnike i primeri prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici.
Sredstva tehničkog granta su iskorišćena za pripremu fandrejzing kampanje. Deo kampanje je i promo film koji smo izradili kao pomoćno sredstvo za prikupljanje sredstava za našu ideju „Park za sve“.
U filmu naš mladi plivač paraolimpijac Nemanja Tadić, promoviše izgradnju teretana na otvorenom prilagođenih osobama sa invaliditetom.
Film predstavlja dopadljivu mešavinu ručne animacije, kompjuterske 3D animacije, klasničnih i podvodnih tehnika snimanja.