Pristigle su 52 prijave studenata u okviru projekta „PRAKTIČNA AKADEMIJA“. Uprkos junskom roku veliko interesovanje studenata sa  5 partnerskih fakulteta (ekonomski, Zaštita na radu, umetnički, građevinski i mašinski) omogućilo nam je da pređemo na narednu fazu u realizaciji projekta. U međuvremenu  dok su stizale prijave,  dogovorena je saradnja privrednicima iz 6 nerazvijenih opština Nišavskog okruga. Radi se o istaknutim privrednicima koji su lideri u svojim sektorima i koji su spremni da podele svoja znanja sa studentima.  Preciznije informacije o teriminima i grupama biće objavljene tokom naredne nedelje.

Projekt PRAKTIČNA AKADEMIJA realizuje se u okviru šireg projekta „Podrška inovativnim pristupima za povećanje zapošljavanja i zapošljivosti mladih“ koji realizuje „TIM za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije“ uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju – SDC