Позивамо  младе који су прошли комплетну едукацију за покретање сопственог посла у оквиру пројекта ЗООМ, да поднесу попуњене пословне-бизнис планове до среде 07.06.2017. године до поноћи.

За  израду бизнис планова користити искључиво  модел који се налази у прилогу.

Кonkurs za dodelu sredstava ZOOM-

 

Obrazac Biznis plana ZOOM