U organizaciji Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Nišu
, 29.12. je realizovan virtuelni sajam praksi namenjen studentima i privredi Grada Niša i okolnih opština. Covid 19 pandemija nije smanjila interesovanje studenata za praksu. Velikom interesovanju studenata su svakako doprineli zanimljivi učesnici tri sajamske panel diskusije.
Tokom prvog panela smo je uz podršku regionalne privredne komore Niš i Regionalne razvojne agencije Jug, analizirana mogućnost za kvalitetniju međusektorsku saradnju na razvoju postojećih i novih vidova prakse u lokalnoj privredi.
Drugi panel je bio rezervisan za razmenu uskustava između Centara za razvoj karijere studenata i istraživača iz Niša i Beograda. Puno toga smo naučili o međunarodnim kompanijama, njihovoj kulturi i modelima prakse koje primenju Philip Morris, Leoni i Aptiv.
Tokom trećeg panela, studentkinje i studenti su nam predstavili svoja lična iskustva iz prakse u mikro i malim preduzećima po modelu „Praktična akademija“ , iskustva iz prakse u javnom sektoru po modelu „Uni praksa“ i brojne druge.
Ovo nije kraj sajamskih desavanja. U pripremi je film u kome će biti predstavljena konkretna preduzeća i mogućnosti za realizaciju prakse.
Sajam „Praksa u praksi 2020“ , realizovan je u okviru projekta „Praktična akademija 2020“ koji sprovodi Udruženje za lokalni razvoj Kamenica, u okviru šireg projekta

Znanjem do posla

koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, implementira NIRAS i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.