U periodu od 27. do 29. jula, realizovana je trodnevna radionica sa predstavnicima 8 lokalnih samouprava i kancelarijama za mlade Nišavskog upravnog okruga. Radionica je za temu imala kvalitetnije definisanje i implementaciju mera posvećenih unapređenju zapošljivosti i zapošljavanju mladih u okviru Lokalnih akcionih planova za zapošljavanje i strategija za mlade na lokalnom niovu. Tokom radionica, predstavnicima lokalnih samouprava i kancelarija za mlade, prezentovani su rezultati na rastu zapošljivosti i zapošljavanju mladih visokoškolaca, ostvareni u okviru stručne prakse po modelu Praktična akademija. Praksa, koja se realizuje počev od 2015. godine, uz podršku Centra za karijerno praćenje studenata i istraživača Univerziteta u Nišu, omogućava studentima sticanje praktičnih znanja u mikro, malim i srednjim preduzećima Nišavskog okruga.
Projekat “Praktična akademija 2020” realizuje se u okviru programa “Znanjem do posla E2E“, koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a implementiraju NIRAS i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS.