Studenti Fakulteta zaštite na radu, u proteklom periodu su realizovali praksu u preduzećima „Profi Pobeda“ DOO Svrljig i „MIN – DIV“ Svrljig. Tokom prakse, uz podršku profesora mentora i mentora iz privrede, radili su na identifikaciji problema i radnih zadataka u okviru projekta Praktična akademija.
Projekat „Praktična akademija 2020” realizuje se u okviru programa Znanjem do posla E2E, koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a implementiraju NIRAS i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.