Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine  realizovalo je javni konkurs  29.05.2015. na koji se pored Udruženja za lokalni razvoj Kamenica priljavilo još 245 organizacija.  Na osnovu sprovedene konkursne procedure i konačne Liste vrednovanja i rangiranja  prijavljenih projekata od strane Konkursne komisije, doneta je odluka  o sufinansiranju našeg projektnog predloga “Agroenergija” .  Projekt predlaže modele za veće korišćenje biomase iz eksploatacije šume i ratarstva i voćarstva u cilju dobijanja   jeftine energije   i promoviše razvoj ekološke svesti.

IMG_1766

Deset  osnovnih škola koje se greju na čvrsto gorivo, dobile su od nas na poklon metalne prese za briketiranje otpadne biomase iz poljoprivredne proizvodnje i otpadnog papira.  Preko 1300 dece je ovladalo teorijskim i praktičnim znanjima o značaju biomase i mogućnostima za dobijanje energije iz nje i priključilo se realizaciji projekta.

IMG_1914

Najmlađi su izradili preko 500 likovnih i literarnih radova na temu zaštite životne sredine, dok su stariji prikupili preko 6000 kg otpadnog papira, piljevine, slame i lišća, koje su potom praktično briketirali.  Na ovaj način smo formirali 10 mini „Agroenergetskih centara“  – u kojima  su deca preuzela ulogu promotera ovog novog i alternativnog izvora energije. Ona sa dečjom lakoćom proizvode brikete od mešavina različitih materjala, spaljuju ih kako bi analizirali njihovu snagu i vreme sagorevanja i dele uzorke različitih briketa u svojim zajednicama.

IMG_1535

Škole će  tokom  edukacije dece dobiti i značajne količine energetskih briketa  kojima će praktično supstituisati  deo drva i uglja koje koriste za ogrev.  Projektu se pridružio i značajni broj meštana tokom tribina, kao i sakupljača sekundarnih sirovina. Njima smo u dodatku delili štampane Priručnike koji sadrže tabele sa energetskim vrednostima različitog „otpada“, kao i skice jednostavnih presa i peletirki  koje mogu sami napraviti od priručnog materjala.