Zapošljavanje mladih u agrobiznis sektoru  je u fokusu projekta „Razvojni akcelerator jug – agrobiznis šansa za mlade“.

Projektni tim je uz podršku partnera iz Zadružnog saveza Južne Srbije,  izradio korisnu brošuru  – „Agrobiznis šansa za mlade“, koja je posvećena stručnoj javnosti ali i mladima koji su zainteresovani za zapošljavanje u sektoru.

Brošura ukazuje na mogućnosti za unapređenje prakse na lokalnom nivou u korist mladih i nudi korisne informacije i linkove za mlade.

Preuzmi brošuru

Projekat: Razvojni akcelerator jug – agrobiznis šansa za mlade“
sprovodi: Udruženje za lokalni razvoj Kamenica
finansira: Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije