Udruženje Kamenica je promovisalo web platformu za potrebe uparivanja ponude i potražnje za visokoškolskom stručnom praksom na Sajmu stipendija u Nišu.

Zahvaljujući podršci partnera iz Centra za razvoj karijere pri Univerzitetu u Nišu, veliki broj studenata je imao prilike da se upozna sa „Praktičnom akademijom“  – modelom prakse  u malim i srednjim preduzećima,  koji razvijamo još od 2015. godine uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade RS.