Ministar Milan Кrkobabić je pojasnio da je socijalno preduzetništvo korektivni faktor nesavršenosti tržišne ekonomije i treba da predstavlja, pored javnog i realnog, treći sektor privređivanja. Taj tip preduzetništva ima različite organizacione oblike i pravne forme: preduzetnička radnja, društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, zadruga i zaposlio bi sve one koji su trenutno nekonkurentni na tržištu rada: osobe sa invaliditetom, izbegla i raseljena lica, manjinske grupe, ljudi određene životne dobi, ljude proglašene ekonomskim i tehnološkim viškom.

„Potrebno je najmanje 100 miliona evra za pokretanje socijalnog preduzetništva, kao trećeg sektora privređivanja u Srbiji, pored realnog i javnog. To je preduslov da socijalne zadruge mogu da zažive.“ – istakao je ministar Krkobabić odgovarajući na pitanja poslanika o novčanoj pomoći države za ostale oblike zadrugarstva, pored zemljoradničkog i poljoprivrednog.

Celo saopštenje možete pročitati na sledećem linku.