“Praksa u praksi 2020”, deo je aktivnosti na projektu “Praktična akademija 2020” u okviru programa “Znanjem do posla E2E”, koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a implementira NIRAS i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije.